Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.


Sáng nay, ngày 25-6 -2016, hơn 500 Tăng Ni tham dự lễ khai mạc Khóa bồi dưỡng trụ trì lần thứ 9  do BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long tổ chức tại Tổ đình Chùa Long Phước (Phường 5 – Tp. Vĩnh Long ).

Quang lâm chứng minh và tham dự có sự hiện diện của chư tôn đức: HT.Thích Thiện Nhơn Chủ Tịch Hội Đồng Trị Sự GHPG VN;

 HT. Thích Thiện Đức Ủy Viên Thường Trực Hội Đồng Trị Sự Phó Trưởng Ban Kiểm Soát Trung Ương;

 HT. Thích Như Tước Ủy Viên Hội Đồng Trị Sự Trưởng Ban Trị Sự GHPG VN tỉnh Vĩnh Long, Trưởng Ban Tổ Chức Khóa Bồi Dưỡng Nhiệm Vụ Trụ Trì Lần 9;

HT. Thích Giác Giới Ủy Viên Thường Trực Hội Đồng Trị Sự , Phó Trưởng Ban GHPG VN tỉnh Vĩnh Long;

TT. Sơn Ngọc Huynh, Uỷ Viên Hội Đồng Trị Sự  Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, Phó Ban Trị Sự  Đặc trách Phật Giá Nam Tông Khme, Chủ tịch Hội Đoàn Kết Sư Sải yêu nước tỉnh Vĩnh Long;

 Cùng chư tôn đức trong Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, ban, ngành trực thuộc và  BTS GHPGVN các huyện.

Về phía chính quyền ban Tổ chức cũng vinh dự đón tiếp:

Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh - Tỉnh Ủy Viên Trưởng Ban Dân Vận Tỉnh Ủy Vĩnh Long;

Ông Đại Tá Nguyễn Văn Ngờ - Trưởng Phòng PA 88 Công An tỉnh Vĩnh Long;

Ông Trần Thanh Lâm - Ủy Viên Thường Trực Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Tỉnh, Trưởng Ban Tôn Giáo Mặt Trận Tổ Quốc Tỉnh;

Ông Trần Văn Biết - Trưởng Phòng Dân Tộc Tôn Giáo Tỉnh Vĩnh Long;

Ông Mai Song Toàn – Phòng Nội Vụ Thành Phố Vĩnh Long;

Ông Đặng Thái Hòa – Chủ Tịch Mặt Trận Tổ Quốc Phường 5 – Tp. Vĩnh Long

HT. Thích Giác Giới quang lâm 

TT. Thích Giác Ánh Trưởng Ban Văn Hóa Tôn Giáo Tỉnh Vĩnh Long quang lâm

Tăng, Ni tề tựu về Chùa Long Phước. Khóa Học Bồi Dưỡng Nhiệm Vụ Trụ Trì lần thứ 9 sẽ được diễn ra trong 7 ngày từ ngày 25/6 – 1/7/2016.

Tăng, Ni, Phật tử trang nghiêm cung đón HT.Thích Thiện Nhơn Chủ Tịch Hội Đồng Trị Sự GHPG VN

HT. Thích Thiện Nhơn quang lâm chùa Long Phước

Đón tiếp chính quyền

TT. Thích Phước Tồn  Phó Ban Trị Sự kiêm chánh thư ký Ban Trị Sự tác pháp cung thỉnh Hòa Thượng chứng minh quang lâm hội trường để tiến hành làm lễ khai mạc

Niệm Phật cầu gia hộ

HT. Thích Như Tước phát biểu khai mạc

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ và giới thiệu thành phần tham dự thì thay mặt Ban Tổ chức, HT. Thích Như Tước phát biểu khai mạc Khóa bồi dưỡng trụ trì lần thứ 9, Hòa Thượng đã nhấn mạnh ý nghĩa của khóa bồi dưỡng trụ trì lần này. Khóa do BTS PG tỉnh Vĩnh Long tổ chức, đáp ứng nhu cầu thực tế của Phật giáo tỉnh. Khóa bồi dưỡng nhằm đem đến kiến thức cần thiết cho Tăng Ni đang trụ trì và các vị sẽ trụ trì.

Thượng Tọa Thích Phước Hùng Trưởng Ban Trị Sự PG huyện Tam Bình phát biểu cảm tượng của Tăng, Ni học viên tham dự Khóa Bồi Dưỡng Nhiệm Vụ Trụ Trì lần này.

Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh Tỉnh Ủy Viên Trưởng Ban Dân Vận Tỉnh Ủy Vĩnh Long thay mặt chính quyền có đôi lời phát biểu.

Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn Chủ Tịch Hội Đồng Trị Sự GHPG VN ban lời đạo từ đến toàn thể Tăng, Ni tham dự khóa học.

TT. Thích Phước Hạnh Trưởng Ban Kinh Tế Tài Chính kiêm trưởng Ban Nghi Lễ BTS GPGVN tỉnh Vĩnh Long phát biểu cảm tạ

Hồi hướng kết thúc lễ khai mạc

Học viên tham dự khóa học đang được phát tài liệu và hướng dẫn 

Sau lễ khai mạc HT. Thích Thiện Đức Ủy Viên Thường Trực Hội Đồng Trị Sự Phó Trưởng Ban Kiểm Soát Trung Ương đã bắt đầu chương trình khóa học với chuyên đề “Trách Nhiệm Trụ Trì”

HT. Thích Thiện Đức chia sẻ giáo pháp

Chư Tăng tham gia khóa học

Chư Tăng tham gia khóa học

Chư Ni tham gia khóa học

 

 

Cùng chuyên mục

Tìm kiếm
Lịch phật sự