Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

TV.Huyện Trà Ôn

Chùa Quan Âm

Đăng lúc: 29-01-2016 | Đã xem: 0

Chùa Quan Âm (Ấp Tích Lộc - Xã Tích Thiện - Huyện Trà Ôn - Tỉnh Vĩnh Long)

Xem chi tiết

Chùa Phật Tánh

Đăng lúc: 29-01-2016 | Đã xem: 761

Chùa Phật Tánh (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long)

Xem chi tiết

Chùa Cần Thay

Đăng lúc: 29-01-2016 | Đã xem: 504

Chùa Cần Thay (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long)

Xem chi tiết

Chùa Cũ

Đăng lúc: 29-01-2016 | Đã xem: 476

Chùa Cũ (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long)

Xem chi tiết

Chùa Gia Kiết

Đăng lúc: 29-01-2016 | Đã xem: 576

Chùa Gia Kiết (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long)

Xem chi tiết

Chùa Giữa

Đăng lúc: 29-01-2016 | Đã xem: 545

Chùa Giữa (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long)

Xem chi tiết

Chùa Gò Xoài

Đăng lúc: 29-01-2016 | Đã xem: 1227

Chùa Gò Xoài (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long)

Xem chi tiết

Chùa Huệ Lâm

Đăng lúc: 29-01-2016 | Đã xem: 549

Chùa Huệ Lâm (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long)

Xem chi tiết

Chùa Linh Quang

Đăng lúc: 29-01-2016 | Đã xem: 0

Chùa Linh Quang (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long)

Xem chi tiết

Chùa Long An Đồng Đế

Đăng lúc: 29-01-2016 | Đã xem: 536

Chùa Long An Đồng Đế (ấp Mỹ Trung, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn)

Xem chi tiết

Chùa Mới

Đăng lúc: 29-01-2016 | Đã xem: 425

Chùa Mới (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long)

Xem chi tiết

Chùa Nhất Tâm

Đăng lúc: 29-01-2016 | Đã xem: 685

Chùa Nhất Tâm (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long)

Xem chi tiết

Chùa Nhị Mỹ

Đăng lúc: 29-01-2016 | Đã xem: 435

Chùa Nhị Mỹ (xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, Tĩnh Vĩnh Long)

Xem chi tiết

Chùa Phật Quang

Đăng lúc: 29-01-2016 | Đã xem: 0

Chùa Phật Quang (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long)

Xem chi tiết

Chùa Phước An

Đăng lúc: 29-01-2016 | Đã xem: 0

Chùa Phước An (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long)

Xem chi tiết
Tìm kiếm
Lịch phật sự
Phật Âm
Video Nổi bật
GIẢNG SƯ NỔI BẬT
Nghe nhạc phật
Trợ Duyên
Thống kê

Tổng lượng truy cập : 3.588.583 Truy cập

Đang trực tuyến : 5 Phật tử

Tổng số thành viên : 10 Thành viên

Tổng số video : 6.302 Video

Tổng số audio : 17.838 Bài audio

Tổng số lượt xem video : 16.643.034 Lượt xem

Tổng số lượt nghe nhạc : 239.468 Lượt nghe

Tổng số lượt tải nhạc : 168.746 Lượt tải

Tổng số lượt tải video : 4.704.672 Lượt tải

Liên kết Website

FaceBook