?? C??ng Th?ng Tin Ph?-t Gi?o V?nh Long
?ang tai...
Loading...
?ang t??i d?? li??u...
K-nh ch?c ch t?n ??c t?ng ni cng qu? Ph?-t t?- th?n t?m th??ng an l??c ! Nguy??n em c?ng ??c n?y h??ng v?? kh??p t??t c?? ?? t?- v? ch?ng sanh ??u tr??n th?nh Ph?-t ??o.

TV.Huyện Trà Ôn

Chùa Quan Âm

Đăng lúc: 29-01-2016 | Đã xem: 0

Chùa Quan Âm (Ấp Tích Lộc - Xã Tích Thiện - Huyện Trà Ôn - Tỉnh Vĩnh Long)

Xem chi tiết

Chùa Phật Tánh

Đăng lúc: 29-01-2016 | Đã xem: 836

Chùa Phật Tánh (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long)

Xem chi tiết

Chùa Cần Thay

Đăng lúc: 29-01-2016 | Đã xem: 540

Chùa Cần Thay (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long)

Xem chi tiết

Chùa Cũ

Đăng lúc: 29-01-2016 | Đã xem: 524

Chùa Cũ (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long)

Xem chi tiết

Chùa Gia Kiết

Đăng lúc: 29-01-2016 | Đã xem: 619

Chùa Gia Kiết (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long)

Xem chi tiết

Chùa Giữa

Đăng lúc: 29-01-2016 | Đã xem: 582

Chùa Giữa (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long)

Xem chi tiết

Chùa Gò Xoài

Đăng lúc: 29-01-2016 | Đã xem: 1296

Chùa Gò Xoài (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long)

Xem chi tiết

Chùa Huệ Lâm

Đăng lúc: 29-01-2016 | Đã xem: 591

Chùa Huệ Lâm (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long)

Xem chi tiết

Chùa Linh Quang

Đăng lúc: 29-01-2016 | Đã xem: 0

Chùa Linh Quang (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long)

Xem chi tiết

Chùa Long An Đồng Đế

Đăng lúc: 29-01-2016 | Đã xem: 566

Chùa Long An Đồng Đế (ấp Mỹ Trung, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn)

Xem chi tiết

Chùa Mới

Đăng lúc: 29-01-2016 | Đã xem: 461

Chùa Mới (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long)

Xem chi tiết

Chùa Nhất Tâm

Đăng lúc: 29-01-2016 | Đã xem: 771

Chùa Nhất Tâm (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long)

Xem chi tiết

Chùa Nhị Mỹ

Đăng lúc: 29-01-2016 | Đã xem: 475

Chùa Nhị Mỹ (xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, Tĩnh Vĩnh Long)

Xem chi tiết

Chùa Phật Quang

Đăng lúc: 29-01-2016 | Đã xem: 0

Chùa Phật Quang (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long)

Xem chi tiết

Chùa Phước An

Đăng lúc: 29-01-2016 | Đã xem: 0

Chùa Phước An (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long)

Xem chi tiết
Tìm kiếm
Lịch phật sự
Phật Âm
Video Nổi bật
GIẢNG SƯ NỔI BẬT
Nghe nhạc phật
Trợ Duyên
Thống kê

Tổng lượng truy cập : 3.651.674 Truy cập

Đang trực tuyến : 3 Phật tử

Tổng số thành viên : 10 Thành viên

Tổng số video : 6.302 Video

Tổng số audio : 17.838 Bài audio

Tổng số lượt xem video : 17.913.931 Lượt xem

Tổng số lượt nghe nhạc : 253.635 Lượt nghe

Tổng số lượt tải nhạc : 168.746 Lượt tải

Tổng số lượt tải video : 4.733.709 Lượt tải

Liên kết Website

FaceBook