Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

TV.TX Bình Minh

Chùa Hưng Huệ

Đăng lúc: 29-01-2016 | Đã xem: 596

Chùa Hưng Huệ (huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long)

Xem chi tiết

Chùa An Hòa

Đăng lúc: 29-01-2016 | Đã xem: 617

Chùa An Hòa (thị xã Bình Minh)

Xem chi tiết

Chùa Bồ Đề

Đăng lúc: 29-01-2016 | Đã xem: 610

Chùa Bồ Đề (thị xã Bình Minh)

Xem chi tiết

Chùa Bửu Hưng

Đăng lúc: 29-01-2016 | Đã xem: 600

Chùa Bửu Hưng (thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long)

Xem chi tiết

Chùa Đông Phước

Đăng lúc: 29-01-2016 | Đã xem: 666

Chùa Đông Phước

Xem chi tiết

Chùa Giác Tâm

Đăng lúc: 29-01-2016 | Đã xem: 596

Chùa Giác Tâm (thị xã Bình Minh)

Xem chi tiết

Chùa Long An

Đăng lúc: 29-01-2016 | Đã xem: 0

Chùa Long An

Xem chi tiết

Chùa Long Châu

Đăng lúc: 29-01-2016 | Đã xem: 592

Chùa Long Châu

Xem chi tiết

Chùa Long Môn

Đăng lúc: 29-01-2016 | Đã xem: 745

Chùa Long Môn (thị xã Bình Minh)

Xem chi tiết

Chùa Long Mỹ

Đăng lúc: 29-01-2016 | Đã xem: 548

Chùa Long Mỹ (thị xã Bình Minh)

Xem chi tiết

Chùa Mỹ Bồn

Đăng lúc: 29-01-2016 | Đã xem: 599

Chùa Mỹ Bồn (thị xã Bình Minh)

Xem chi tiết

Chùa Phù Ly I

Đăng lúc: 29-01-2016 | Đã xem: 784

Chùa Phù Ly I (thị xã Bình Minh)

Xem chi tiết

Chùa Phù Ly II

Đăng lúc: 29-01-2016 | Đã xem: 415

Chùa Phù Ly II (thị xã Bình Minh)

Xem chi tiết

Chùa Tịnh Quang

Đăng lúc: 29-01-2016 | Đã xem: 455

Chùa Tịnh Quang (thị xã Bình Minh)

Xem chi tiết

Chùa Tòa Sen

Đăng lúc: 29-01-2016 | Đã xem: 492

Chùa Tòa Sen (thị xã Bình Minh)

Xem chi tiết
Tìm kiếm
Lịch phật sự
Phật Âm
Video Nổi bật
GIẢNG SƯ NỔI BẬT
Nghe nhạc phật
Trợ Duyên
Thống kê

Tổng lượng truy cập : 3.588.629 Truy cập

Đang trực tuyến : 2 Phật tử

Tổng số thành viên : 10 Thành viên

Tổng số video : 6.302 Video

Tổng số audio : 17.838 Bài audio

Tổng số lượt xem video : 16.644.021 Lượt xem

Tổng số lượt nghe nhạc : 239.479 Lượt nghe

Tổng số lượt tải nhạc : 168.746 Lượt tải

Tổng số lượt tải video : 4.704.689 Lượt tải

Liên kết Website

FaceBook