?? C??ng Th?ng Tin Ph?-t Gi?o V?nh Long
?ang tai...
Loading...
?ang t??i d?? li??u...
K-nh ch?c ch t?n ??c t?ng ni cng qu? Ph?-t t?- th?n t?m th??ng an l??c ! Nguy??n em c?ng ??c n?y h??ng v?? kh??p t??t c?? ?? t?- v? ch?ng sanh ??u tr??n th?nh Ph?-t ??o.

Chuyên đề
Chùa Phước Long (Châu Thành -Đồng Tháp)

Chùa Phước Long (Châu Thành -Đồng Tháp)

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo Nhiệm Kỳ VIII (2016-2021) Huyện Châu Thành - Đồng Tháp.

Giảng sư: Chùa Phước Long (Châu Thành -Đồng Tháp)

1067 xem

Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo Nhiệm Kỳ VIII (2016-2021) Huyện Châu Thành - Đồng Tháp.

Giảng sư: Chùa Phước Long (Châu Thành -Đồng Tháp)

1067 xem