Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Chuyên đề
Chùa Phước Long (Châu Thành -Đồng Tháp)

Chùa Phước Long (Châu Thành -Đồng Tháp)

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo Nhiệm Kỳ VIII (2016-2021) Huyện Châu Thành - Đồng Tháp.

Giảng sư: Chùa Phước Long (Châu Thành -Đồng Tháp)

1014 xem

Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo Nhiệm Kỳ VIII (2016-2021) Huyện Châu Thành - Đồng Tháp.

Giảng sư: Chùa Phước Long (Châu Thành -Đồng Tháp)

1014 xem