Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Đại Đức Thích Chánh Định

Đại Đức Thích Chánh Định

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

8.Khuyến Tu_ĐĐ.Thích Chánh Định

Giảng sư: Đại Đức Thích Chánh Định

962 xem

14.Bốn Pháp Cát Tường

Giảng sư: Đại Đức Thích Chánh Định

1087 xem

15.Mười Đức Lành Của Người Phật Tử

Giảng sư: Đại Đức Thích Chánh Định

922 xem

16.Quà Tặng Khóa Tu

Giảng sư: Đại Đức Thích Chánh Định

815 xem

17.Tu Mau kẻo trễ

Giảng sư: Đại Đức Thích Chánh Định

1010 xem

18.Bốn điều khó được

Giảng sư: Đại Đức Thích Chánh Định

975 xem

19.Ân Cha - Nghĩa Mẹ Trong Ca Dao

Giảng sư: Đại Đức Thích Chánh Định

1160 xem

20.Ân Cha - Nghĩa Mẹ Trong Ca Dao Quang Minh

Giảng sư: Đại Đức Thích Chánh Định

1026 xem

21.1 Bóng Mát Cuộc Đời 01

Giảng sư: Đại Đức Thích Chánh Định

932 xem

21.2 Bóng Mát Cuộc Đời 02

Giảng sư: Đại Đức Thích Chánh Định

828 xem

22. Cây Cao Bóng Cả

Giảng sư: Đại Đức Thích Chánh Định

808 xem

23.Chủ Trương Mục Đích Tông Chỉ Của Đạo Phật

Giảng sư: Đại Đức Thích Chánh Định

834 xem

24. Dể Duôi Tam Bảo Hại Mình

Giảng sư: Đại Đức Thích Chánh Định

838 xem

25.Kinh Hạnh Phúc

Giảng sư: Đại Đức Thích Chánh Định

846 xem

26.Người Bằng Hữu

Giảng sư: Đại Đức Thích Chánh Định

868 xem