?? C??ng Th?ng Tin Ph?-t Gi?o V?nh Long
?ang tai...
Loading...
?ang t??i d?? li??u...
K-nh ch?c ch t?n ??c t?ng ni cng qu? Ph?-t t?- th?n t?m th??ng an l??c ! Nguy??n em c?ng ??c n?y h??ng v?? kh??p t??t c?? ?? t?- v? ch?ng sanh ??u tr??n th?nh Ph?-t ??o.

Đại Đức Thích Pháp Hòa

Đại Đức Thích Pháp Hòa

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

1.Gạn đục khơi trong - ĐĐ. Thích Pháp Hòa - Thích Pháp Hòa

Giảng sư: Đại Đức Thích Pháp Hòa

3950 xem

2.Cô đơn mà không cô độc - ĐĐ. Thích Pháp Hòa - Thích Pháp Hòa

Giảng sư: Đại Đức Thích Pháp Hòa

4607 xem

3.Người nhảy khỏi nước - ĐĐ. Thích Pháp Hòa - Thích Pháp Hòa

Giảng sư: Đại Đức Thích Pháp Hòa

4305 xem

4.Hương vị của đất - ĐĐ. Thích Pháp Hòa - Thích Pháp Hòa

Giảng sư: Đại Đức Thích Pháp Hòa

4502 xem

5.1 Ý nghĩa lễ Phật - ĐĐ. Thích Pháp Hòa - Phần 1 - Thích Pháp Hòa

Giảng sư: Đại Đức Thích Pháp Hòa

4375 xem

5.2 Ý nghĩa lễ Phật - ĐĐ. Thích Pháp Hòa - Phần 2 - Thích Pháp Hòa

Giảng sư: Đại Đức Thích Pháp Hòa

5586 xem

6.Ba điều giá trị - ĐĐ. Thích Pháp Hòa - Thích Pháp Hòa

Giảng sư: Đại Đức Thích Pháp Hòa

4449 xem

7.1 Hành hương -phần 1 - ĐĐ. Thích Pháp Hòa - Thích Pháp Hòa

Giảng sư: Đại Đức Thích Pháp Hòa

3695 xem

7.2 Hành hương -phần 2 - ĐĐ. Thích Pháp Hòa - Thích Pháp Hòa

Giảng sư: Đại Đức Thích Pháp Hòa

4638 xem

9.Bài Học Từ Con Cọp - Thích Pháp Hòa

Giảng sư: Đại Đức Thích Pháp Hòa

7813 xem

10.Phát Tâm Vô Thượng - Thích Pháp Hòa

Giảng sư: Đại Đức Thích Pháp Hòa

4881 xem

11.Ước Nguyện Cao Đẹp - Thích Pháp Hòa

Giảng sư: Đại Đức Thích Pháp Hòa

4488 xem

12.Hạnh Thương Yêu - Thích Pháp Hòa

Giảng sư: Đại Đức Thích Pháp Hòa

6748 xem

13.Thành Tựu Đạo Nghiệp - Thích Pháp Hòa

Giảng sư: Đại Đức Thích Pháp Hòa

4073 xem

14.Bốn Pháp Cảm Hóa Người - Thích Pháp Hòa

Giảng sư: Đại Đức Thích Pháp Hòa

5310 xem