?? C??ng Th?ng Tin Ph?-t Gi?o V?nh Long
?ang tai...
Loading...
?ang t??i d?? li??u...
K-nh ch?c ch t?n ??c t?ng ni cng qu? Ph?-t t?- th?n t?m th??ng an l??c ! Nguy??n em c?ng ??c n?y h??ng v?? kh??p t??t c?? ?? t?- v? ch?ng sanh ??u tr??n th?nh Ph?-t ??o.

Đại Đức Thích Phước Tiến

Đại Đức Thích Phước Tiến

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

300.Tứ Hoằng Thệ Nguyện - Thích Pháp Hòa

Giảng sư: Đại Đức Thích Phước Tiến

3060 xem

69.Tài Sản Là Của Năm Nhà - ĐĐ Thích Phước Tiến

Giảng sư: Đại Đức Thích Phước Tiến

2662 xem

91.Đạo Lý Thầy Trò ĐĐ Thích Phước Tiến

Giảng sư: Đại Đức Thích Phước Tiến

4555 xem

116. Phật Ơi Con Biết Khổ Rồi ĐĐ Thích Phước Tiến

Giảng sư: Đại Đức Thích Phước Tiến

3435 xem

117. Phát Tâm Bồ Đề ĐĐ Thích Phước Tiến

Giảng sư: Đại Đức Thích Phước Tiến

3073 xem

118.Phật Tử Tại Gia Cần Tu Những Gì ĐĐ Thích Phước Tiến

Giảng sư: Đại Đức Thích Phước Tiến

5188 xem

119.Sau Khi Chết Chúng Ta Còn Lại Gì ĐĐ Thích Phước Tiến

Giảng sư: Đại Đức Thích Phước Tiến

3234 xem

120. Sống Có Ích ĐĐ Thích Phước Tiến

Giảng sư: Đại Đức Thích Phước Tiến

3763 xem

121. Thiên Đàng Và Địa Nguc - ĐĐ Thích Phước Tiến

Giảng sư: Đại Đức Thích Phước Tiến

4406 xem

122. Thiên Thần Của Con ĐĐ Thích Phước Tiến

Giảng sư: Đại Đức Thích Phước Tiến

3072 xem

123. Thiện Và Ác ĐĐ Thích Phước Tiến

Giảng sư: Đại Đức Thích Phước Tiến

3329 xem

124. Thời Mạc Pháp ĐĐ Thích Phước Tiến

Giảng sư: Đại Đức Thích Phước Tiến

2952 xem

125.Luân Hồi Trong Phật Giáo ĐĐ Thích Phước Tiến

Giảng sư: Đại Đức Thích Phước Tiến

3411 xem

126.Tìm Hiểu Kinh Suy Đồi ĐĐ Thích Phước Tiến

Giảng sư: Đại Đức Thích Phước Tiến

3024 xem

127.Tìm Hiểu Vài Đặc Điểm Kinh A Di Đà ĐĐ Thích Phước Tiến

Giảng sư: Đại Đức Thích Phước Tiến

2975 xem