Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Đại Đức Thích Phước Tiến

Đại Đức Thích Phước Tiến

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

300.Tứ Hoằng Thệ Nguyện - Thích Pháp Hòa

Giảng sư: Đại Đức Thích Phước Tiến

2848 xem

69.Tài Sản Là Của Năm Nhà - ĐĐ Thích Phước Tiến

Giảng sư: Đại Đức Thích Phước Tiến

2457 xem

91.Đạo Lý Thầy Trò ĐĐ Thích Phước Tiến

Giảng sư: Đại Đức Thích Phước Tiến

4335 xem

116. Phật Ơi Con Biết Khổ Rồi ĐĐ Thích Phước Tiến

Giảng sư: Đại Đức Thích Phước Tiến

3217 xem

117. Phát Tâm Bồ Đề ĐĐ Thích Phước Tiến

Giảng sư: Đại Đức Thích Phước Tiến

2865 xem

118.Phật Tử Tại Gia Cần Tu Những Gì ĐĐ Thích Phước Tiến

Giảng sư: Đại Đức Thích Phước Tiến

4975 xem

119.Sau Khi Chết Chúng Ta Còn Lại Gì ĐĐ Thích Phước Tiến

Giảng sư: Đại Đức Thích Phước Tiến

3022 xem

120. Sống Có Ích ĐĐ Thích Phước Tiến

Giảng sư: Đại Đức Thích Phước Tiến

3536 xem

121. Thiên Đàng Và Địa Nguc - ĐĐ Thích Phước Tiến

Giảng sư: Đại Đức Thích Phước Tiến

4179 xem

122. Thiên Thần Của Con ĐĐ Thích Phước Tiến

Giảng sư: Đại Đức Thích Phước Tiến

2870 xem

123. Thiện Và Ác ĐĐ Thích Phước Tiến

Giảng sư: Đại Đức Thích Phước Tiến

3114 xem

124. Thời Mạc Pháp ĐĐ Thích Phước Tiến

Giảng sư: Đại Đức Thích Phước Tiến

2754 xem

125.Luân Hồi Trong Phật Giáo ĐĐ Thích Phước Tiến

Giảng sư: Đại Đức Thích Phước Tiến

3192 xem

126.Tìm Hiểu Kinh Suy Đồi ĐĐ Thích Phước Tiến

Giảng sư: Đại Đức Thích Phước Tiến

2821 xem

127.Tìm Hiểu Vài Đặc Điểm Kinh A Di Đà ĐĐ Thích Phước Tiến

Giảng sư: Đại Đức Thích Phước Tiến

2764 xem