Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Đại Đức Thích Thiện Minh

Đại Đức Thích Thiện Minh

Tỉnh thành: Vĩnh Long
Giới Thiệu

Video của giảng sư

1.Cách Sử Dụng Tài Sản Của Người Cư Sỉ - Thích Thiện Minh

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Minh

3807 xem

5.Sống và chết Thích Thiện Minh

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Minh

1237 xem

12.Báo hiếu Công Ơn Cha Mẹ

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Minh

1022 xem

13.Lãnh Đạo Theo Quan Điểm Phật Giáo

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Minh

1321 xem

14.Chữ "Tâm" trong Phật giáo

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Minh

1060 xem

15.Câu Hỏi

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Minh

1170 xem

16.1 Già Bệnh Chết phần 1

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Minh

1125 xem

16.2 Già Bệnh Chết phần 2

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Minh

976 xem

17.Thái Độ Khoan Dung

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Minh

917 xem

18.Tám Pháp Thế Gian

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Minh

973 xem

19.Vấn Đáp Phật Pháp

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Minh

1256 xem

20. Sức Mạnh Của Tuổi Trẻ

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Minh

925 xem

21.1 Như Thế Nào Là Một Người Phật Tử 01

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Minh

1228 xem

21.2 Như Thế Nào Là Một Người Phật Tử 02

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Minh

996 xem

22.1 Bí Quyết và Nghệ Thuật Trụ Trì Trong Phật Giáo 01

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Minh

1286 xem