?? C??ng Th?ng Tin Ph?-t Gi?o V?nh Long
?ang tai...
Loading...
?ang t??i d?? li??u...
K-nh ch?c ch t?n ??c t?ng ni cng qu? Ph?-t t?- th?n t?m th??ng an l??c ! Nguy??n em c?ng ??c n?y h??ng v?? kh??p t??t c?? ?? t?- v? ch?ng sanh ??u tr??n th?nh Ph?-t ??o.

Đại Đức Thích Thiện Thuận

Đại Đức Thích Thiện Thuận

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

1.Bóng mây - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Thích Thiện Thuận

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Thuận

2832 xem

2.Nối lại tình xưa - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Thích Thiện Thuận

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Thuận

4274 xem

3.Mộng và thực - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Thích Thiện Thuận

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Thuận

3831 xem

4.Bên cạnh cuộc đời - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Thích Thiện Thuận

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Thuận

3104 xem

5.Tiếng chuông thức tỉnh - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Thích Thiện Thuận

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Thuận

2462 xem

6. Phước vô lậu - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Thích Thiện Thuận

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Thuận

2526 xem

7.Tọa đàm chiến thắng chính mình - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Thích Thiện Thuận

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Thuận

2944 xem

8.Về đâu khi bão giông - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Thích Thiện Thuận

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Thuận

2919 xem

9.Vị thánh ni đầu tiên - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Thích Thiện Thuận

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Thuận

2513 xem

10.Giọt nước cành dương - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Thích Thiện Thuận

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Thuận

2655 xem

11.1 Những Bước Thăng Trầm 01 - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Thích Thiện Thuận

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Thuận

3811 xem

11.2 Những Bước Thăng Trầm 02 - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Thích Thiện Thuận

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Thuận

4284 xem

12.La-hán và Bồ-tát - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Thích Thiện Thuận

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Thuận

2849 xem

13.1 Phóng sanh - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - phần 1 - Thích Thiện Thuận

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Thuận

5037 xem

13.2 Phóng sanh - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - phần 2 - Thích Thiện Thuận

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Thuận

4273 xem