Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Đại Đức Thích Thiện Xuân

Đại Đức Thích Thiện Xuân

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

4.Tốt - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

1888 xem

9.Thương phát nguyện chứ không gạt - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

2696 xem

Tâm ở đâu ? - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

2320 xem

19.Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

1755 xem

20.Ý Thức Xây Dựng Tịnh Độ - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

4041 xem

21.Cực Lạc Ở Đâu? - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

2534 xem

22.Tội Phước Trong Ba Nghiệp - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

2327 xem

24.Ăn Cơm Có Canh, Tu Hành Có Bạn - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

2193 xem

25.Sự Kiện - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

2354 xem

26.Khéo - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

2481 xem

27.Ta Là Ai? Đang Ở Đâu? - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

2390 xem

28.Bổn Phận - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

1730 xem

36.Hòa - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

2922 xem

37.Chọn hưởng thụ hay cống hiến - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

2436 xem

38.Lao Động và Niềm Tin Phật - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

2191 xem