?? C??ng Th?ng Tin Ph?-t Gi?o V?nh Long
?ang tai...
Loading...
?ang t??i d?? li??u...
K-nh ch?c ch t?n ??c t?ng ni cng qu? Ph?-t t?- th?n t?m th??ng an l??c ! Nguy??n em c?ng ??c n?y h??ng v?? kh??p t??t c?? ?? t?- v? ch?ng sanh ??u tr??n th?nh Ph?-t ??o.

Đại Đức Thích Thiện Xuân

Đại Đức Thích Thiện Xuân

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

4.Tốt - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

2099 xem

9.Thương phát nguyện chứ không gạt - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

2903 xem

Tâm ở đâu ? - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

2518 xem

19.Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

1938 xem

20.Ý Thức Xây Dựng Tịnh Độ - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

4252 xem

21.Cực Lạc Ở Đâu? - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

2728 xem

22.Tội Phước Trong Ba Nghiệp - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

2576 xem

24.Ăn Cơm Có Canh, Tu Hành Có Bạn - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

2450 xem

25.Sự Kiện - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

2568 xem

26.Khéo - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

2716 xem

27.Ta Là Ai? Đang Ở Đâu? - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

2610 xem

28.Bổn Phận - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

1936 xem

36.Hòa - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

3127 xem

37.Chọn hưởng thụ hay cống hiến - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

2665 xem

38.Lao Động và Niềm Tin Phật - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

2429 xem