Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Đại Đức Thích Thiện Xuân

Đại Đức Thích Thiện Xuân

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

4.Tốt - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

2031 xem

9.Thương phát nguyện chứ không gạt - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

2838 xem

Tâm ở đâu ? - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

2455 xem

19.Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

1894 xem

20.Ý Thức Xây Dựng Tịnh Độ - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

4187 xem

21.Cực Lạc Ở Đâu? - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

2672 xem

22.Tội Phước Trong Ba Nghiệp - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

2507 xem

24.Ăn Cơm Có Canh, Tu Hành Có Bạn - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

2378 xem

25.Sự Kiện - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

2508 xem

26.Khéo - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

2647 xem

27.Ta Là Ai? Đang Ở Đâu? - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

2550 xem

28.Bổn Phận - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

1882 xem

36.Hòa - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

3053 xem

37.Chọn hưởng thụ hay cống hiến - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

2596 xem

38.Lao Động và Niềm Tin Phật - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Xuân

2373 xem