Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

ĐĐ THÍCH QUANG THẠNH

ĐĐ THÍCH QUANG THẠNH

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

1.Vững trước khen chê ĐĐ Thích Quang Thạnh - Thích Quang Thạnh

Giảng sư: ĐĐ THÍCH QUANG THẠNH

1438 xem

2.Vấn đề cúng ma chay trong đạo Phật - ĐĐ. Thích Quang Thạnh - Thích Quang Thạnh

Giảng sư: ĐĐ THÍCH QUANG THẠNH

1586 xem

3.Phương Cách Thờ - Lạy - Cúng Phật - ĐĐ. Thích Quang Thạnh - Thích Quang Thạnh

Giảng sư: ĐĐ THÍCH QUANG THẠNH

2044 xem

4.Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập - phần 1- ĐĐ. Thích Quang Thạnh - Thích Quang Thạnh

Giảng sư: ĐĐ THÍCH QUANG THẠNH

963 xem

5.Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập - phần 2- ĐĐ. Thích Quang Thạnh - Thích Quang Thạnh

Giảng sư: ĐĐ THÍCH QUANG THẠNH

1264 xem

6.Sức mạnh của ý chí - ĐĐ. Thích Quang Thạnh - Thích Quang Thạnh

Giảng sư: ĐĐ THÍCH QUANG THẠNH

734 xem

7.Phật giáo và dân số - ĐĐ.Thích Quang Thạnh - Thích Quang Thạnh

Giảng sư: ĐĐ THÍCH QUANG THẠNH

1208 xem

8.Đạo đức tại gia - ĐĐ. Thích Quang Thạnh - Thích Quang Thạnh

Giảng sư: ĐĐ THÍCH QUANG THẠNH

1566 xem

9.Tuổi trẻ và cuộc sống - ĐĐ. Thích Quang Thạnh - Thích Quang Thạnh

Giảng sư: ĐĐ THÍCH QUANG THẠNH

1156 xem

15.Trí và đứ