Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

ĐĐ. Thích Tánh Bình

ĐĐ. Thích Tánh Bình

Tỉnh thành: Vĩnh Long
Giới Thiệu

Trưởng Ban Thông Tin Truyền Thông tỉnh Vĩnh Long

Email: thichtanhbinh@gmail.com

Video của giảng sư

Nhớ Phật Được An Vui ĐĐ Thích Tánh Bình

Giảng sư: ĐĐ. Thích Tánh Bình

935 xem

Sám Hối ĐĐ Thích Tánh Bình

Giảng sư: ĐĐ. Thích Tánh Bình

904 xem

Nhớ Phật Được An Vui ĐĐ Thích Tánh Bình

Giảng sư: ĐĐ. Thích Tánh Bình

935 xem

Sám Hối ĐĐ Thích Tánh Bình

Giảng sư: ĐĐ. Thích Tánh Bình

904 xem