?? C??ng Th?ng Tin Ph?-t Gi?o V?nh Long
?ang tai...
Loading...
?ang t??i d?? li??u...
K-nh ch?c ch t?n ??c t?ng ni cng qu? Ph?-t t?- th?n t?m th??ng an l??c ! Nguy??n em c?ng ??c n?y h??ng v?? kh??p t??t c?? ?? t?- v? ch?ng sanh ??u tr??n th?nh Ph?-t ??o.

ĐĐ THÍCH TRÍ CHƠN

ĐĐ THÍCH TRÍ CHƠN

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

1.Bão lũ cuộc đời - ĐĐ.Thích Trí Chơn - Thích Trí Chơn

Giảng sư: ĐĐ THÍCH TRÍ CHƠN

5694 xem

2.Trường Đời - Thích Trí Chơn

Giảng sư: ĐĐ THÍCH TRÍ CHƠN

997 xem

3.Bến Yêu Thương - Thích Trí Chơn

Giảng sư: ĐĐ THÍCH TRÍ CHƠN

1340 xem

5.Cát tường vân - Thích Trí Chơn

Giảng sư: ĐĐ THÍCH TRÍ CHƠN

1637 xem

6.Năng Lượng Nhiệm Mầu - Thích Trí Chơn

Giảng sư: ĐĐ THÍCH TRÍ CHƠN

1286 xem

8.Hãy Bảo Vệ Mầm Sống - Thích Trí Chơn

Giảng sư: ĐĐ THÍCH TRÍ CHƠN

1794 xem

9.Tu là vui với đạo - HT. Thích Trí Chơn

Giảng sư: ĐĐ THÍCH TRÍ CHƠN

1991 xem

10.An lạc đến từ đâu - Thích Trí Chơn

Giảng sư: ĐĐ THÍCH TRÍ CHƠN

1013 xem

11.Giải Phóng Vô Minh - Khóa Tu Phật Thất 70 - Thích Trí Chơn

Giảng sư: ĐĐ THÍCH TRÍ CHƠN

1072 xem

12.Tài Sản Đích Thực Của Doanh Nhân (Rất Hay) - Thích Trí Chơn

Giảng sư: ĐĐ THÍCH TRÍ CHƠN

938 xem

13.Pháp Thoại (tại Đức, 2012) - Thích Trí Chơn

Giảng sư: ĐĐ THÍCH TRÍ CHƠN

1308 xem

14.Đổi mới thân tâm - Thích Trí Chơn

Giảng sư: ĐĐ THÍCH TRÍ CHƠN

1252 xem

15.Lắng nghe và tu tập - Thích Trí Chơn

Giảng sư: ĐĐ THÍCH TRÍ CHƠN

1408 xem

16.Vững Chãi và Bao Dung - Thích Trí Chơn

Giảng sư: ĐĐ THÍCH TRÍ CHƠN

1238 xem

17.Tam Thân Phật - Thích Trí Chơn

Giảng sư: ĐĐ THÍCH TRÍ CHƠN

819 xem