Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

ĐĐ THÍCH TRÍ CHƠN

ĐĐ THÍCH TRÍ CHƠN

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

1.Bão lũ cuộc đời - ĐĐ.Thích Trí Chơn - Thích Trí Chơn

Giảng sư: ĐĐ THÍCH TRÍ CHƠN

5630 xem

2.Trường Đời - Thích Trí Chơn

Giảng sư: ĐĐ THÍCH TRÍ CHƠN

923 xem

3.Bến Yêu Thương - Thích Trí Chơn

Giảng sư: ĐĐ THÍCH TRÍ CHƠN

1273 xem

5.Cát tường vân - Thích Trí Chơn

Giảng sư: ĐĐ THÍCH TRÍ CHƠN

1561 xem

6.Năng Lượng Nhiệm Mầu - Thích Trí Chơn

Giảng sư: ĐĐ THÍCH TRÍ CHƠN

1218 xem

8.Hãy Bảo Vệ Mầm Sống - Thích Trí Chơn

Giảng sư: ĐĐ THÍCH TRÍ CHƠN

1716 xem

9.Tu là vui với đạo - HT. Thích Trí Chơn

Giảng sư: ĐĐ THÍCH TRÍ CHƠN

1910 xem

10.An lạc đến từ đâu - Thích Trí Chơn

Giảng sư: ĐĐ THÍCH TRÍ CHƠN

938 xem

11.Giải Phóng Vô Minh - Khóa Tu Phật Thất 70 - Thích Trí Chơn

Giảng sư: ĐĐ THÍCH TRÍ CHƠN

998 xem

12.Tài Sản Đích Thực Của Doanh Nhân (Rất Hay) - Thích Trí Chơn

Giảng sư: ĐĐ THÍCH TRÍ CHƠN

866 xem

13.Pháp Thoại (tại Đức, 2012) - Thích Trí Chơn

Giảng sư: ĐĐ THÍCH TRÍ CHƠN

1233 xem

14.Đổi mới thân tâm - Thích Trí Chơn

Giảng sư: ĐĐ THÍCH TRÍ CHƠN

1174 xem

15.Lắng nghe và tu tập - Thích Trí Chơn

Giảng sư: ĐĐ THÍCH TRÍ CHƠN

1336 xem

16.Vững Chãi và Bao Dung - Thích Trí Chơn

Giảng sư: ĐĐ THÍCH TRÍ CHƠN

1171 xem

17.Tam Thân Phật - Thích Trí Chơn

Giảng sư: ĐĐ THÍCH TRÍ CHƠN

752 xem