Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

ĐĐ Thích Tuệ Dũng

ĐĐ Thích Tuệ Dũng

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

Sinh Hoạt Phật Pháp ĐĐ Thích Tuệ Dũng - Tổ Chức Tại Thiền Viện Thiện Minh (Long Hồ - Vĩnh Long)

Giảng sư: ĐĐ Thích Tuệ Dũng

1000 xem