Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

ĐĐ Thích Tuệ Hải

ĐĐ Thích Tuệ Hải

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

20.1 Tam Pháp Ấn (1/2) - Thích Tuệ Hải

Giảng sư: ĐĐ Thích Tuệ Hải

1046 xem

20.2 Tam Pháp Ấn (2/2) - Thích Tuệ Hải

Giảng sư: ĐĐ Thích Tuệ Hải

1105 xem

21.1 Kinh Thập Thiện (1/2) - Thích Tuệ Hải

Giảng sư: ĐĐ Thích Tuệ Hải

938 xem

21.2 Kinh Thập Thiện (2/2) - Thích Tuệ Hải

Giảng sư: ĐĐ Thích Tuệ Hải

1784 xem

22.1 Thiền Tứ niệm xứ trong đời thường 01 - Thích Tuệ Hải

Giảng sư: ĐĐ Thích Tuệ Hải

1045 xem

22.2 Thiền Tứ niệm xứ trong đời thường 02 - Thích Tuệ Hải

Giảng sư: ĐĐ Thích Tuệ Hải

1403 xem

23.1 Phương pháp tọa thiền 01 - Thích Tuệ Hải

Giảng sư: ĐĐ Thích Tuệ Hải

1372 xem

23.2 Phương pháp tọa thiền 02 - Thích Tuệ Hải

Giảng sư: ĐĐ Thích Tuệ Hải

1672 xem

24.Thiền thư giãn và Quán thân - Thích Tuệ Hải

Giảng sư: ĐĐ Thích Tuệ Hải

1096 xem

26.Vật Chất, Thực Dưỡng Và Tâm Linh - Thích Tuệ Hải

Giảng sư: ĐĐ Thích Tuệ Hải

835 xem

27.Giá Trị Câu Niệm Phật Thanh Lọc Thân Tâm - Thích Tuệ Hải

Giảng sư: ĐĐ Thích Tuệ Hải

866 xem

28.Dưỡng sinh gắn liền công phu tu tập - Thích Tuệ Hải

Giảng sư: ĐĐ Thích Tuệ Hải

1126 xem

29.Nhĩ Căn Viên Thông - Thích Tuệ Hải

Giảng sư: ĐĐ Thích Tuệ Hải

952 xem

30.Sức Khỏe và Bệnh Tật - Thích Tuệ Hải

Giảng sư: ĐĐ Thích Tuệ Hải

980 xem

31.Dưỡng Sinh, Thai Giáo - Sinh Con Theo Ý Muốn - Thích Tuệ Hải

Giảng sư: ĐĐ Thích Tuệ Hải

1210 xem