?? C??ng Th?ng Tin Ph?-t Gi?o V?nh Long
?ang tai...
Loading...
?ang t??i d?? li??u...
K-nh ch?c ch t?n ??c t?ng ni cng qu? Ph?-t t?- th?n t?m th??ng an l??c ! Nguy??n em c?ng ??c n?y h??ng v?? kh??p t??t c?? ?? t?- v? ch?ng sanh ??u tr??n th?nh Ph?-t ??o.

ĐĐ Thích Tuệ Hải

ĐĐ Thích Tuệ Hải

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

20.1 Tam Pháp Ấn (1/2) - Thích Tuệ Hải

Giảng sư: ĐĐ Thích Tuệ Hải

1333 xem

20.2 Tam Pháp Ấn (2/2) - Thích Tuệ Hải

Giảng sư: ĐĐ Thích Tuệ Hải

1364 xem

21.1 Kinh Thập Thiện (1/2) - Thích Tuệ Hải

Giảng sư: ĐĐ Thích Tuệ Hải

1227 xem

21.2 Kinh Thập Thiện (2/2) - Thích Tuệ Hải

Giảng sư: ĐĐ Thích Tuệ Hải

2068 xem

22.1 Thiền Tứ niệm xứ trong đời thường 01 - Thích Tuệ Hải

Giảng sư: ĐĐ Thích Tuệ Hải

1352 xem

22.2 Thiền Tứ niệm xứ trong đời thường 02 - Thích Tuệ Hải

Giảng sư: ĐĐ Thích Tuệ Hải

1682 xem

23.1 Phương pháp tọa thiền 01 - Thích Tuệ Hải

Giảng sư: ĐĐ Thích Tuệ Hải

1679 xem

23.2 Phương pháp tọa thiền 02 - Thích Tuệ Hải

Giảng sư: ĐĐ Thích Tuệ Hải

1977 xem

24.Thiền thư giãn và Quán thân - Thích Tuệ Hải

Giảng sư: ĐĐ Thích Tuệ Hải

1464 xem

26.Vật Chất, Thực Dưỡng Và Tâm Linh - Thích Tuệ Hải

Giảng sư: ĐĐ Thích Tuệ Hải

1121 xem

27.Giá Trị Câu Niệm Phật Thanh Lọc Thân Tâm - Thích Tuệ Hải

Giảng sư: ĐĐ Thích Tuệ Hải

1125 xem

28.Dưỡng sinh gắn liền công phu tu tập - Thích Tuệ Hải

Giảng sư: ĐĐ Thích Tuệ Hải

1444 xem

29.Nhĩ Căn Viên Thông - Thích Tuệ Hải

Giảng sư: ĐĐ Thích Tuệ Hải

1251 xem

30.Sức Khỏe và Bệnh Tật - Thích Tuệ Hải

Giảng sư: ĐĐ Thích Tuệ Hải

1289 xem

31.Dưỡng Sinh, Thai Giáo - Sinh Con Theo Ý Muốn - Thích Tuệ Hải

Giảng sư: ĐĐ Thích Tuệ Hải

1485 xem