Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

ĐĐ Thích Tuệ Hải

ĐĐ Thích Tuệ Hải

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

20.1 Tam Pháp Ấn (1/2) - Thích Tuệ Hải

Giảng sư: ĐĐ Thích Tuệ Hải

1116 xem

20.2 Tam Pháp Ấn (2/2) - Thích Tuệ Hải

Giảng sư: ĐĐ Thích Tuệ Hải

1156 xem

21.1 Kinh Thập Thiện (1/2) - Thích Tuệ Hải

Giảng sư: ĐĐ Thích Tuệ Hải

989 xem

21.2 Kinh Thập Thiện (2/2) - Thích Tuệ Hải

Giảng sư: ĐĐ Thích Tuệ Hải

1837 xem

22.1 Thiền Tứ niệm xứ trong đời thường 01 - Thích Tuệ Hải

Giảng sư: ĐĐ Thích Tuệ Hải

1096 xem

22.2 Thiền Tứ niệm xứ trong đời thường 02 - Thích Tuệ Hải

Giảng sư: ĐĐ Thích Tuệ Hải

1448 xem

23.1 Phương pháp tọa thiền 01 - Thích Tuệ Hải

Giảng sư: ĐĐ Thích Tuệ Hải

1434 xem

23.2 Phương pháp tọa thiền 02 - Thích Tuệ Hải

Giảng sư: ĐĐ Thích Tuệ Hải

1730 xem

24.Thiền thư giãn và Quán thân - Thích Tuệ Hải

Giảng sư: ĐĐ Thích Tuệ Hải

1183 xem

26.Vật Chất, Thực Dưỡng Và Tâm Linh - Thích Tuệ Hải

Giảng sư: ĐĐ Thích Tuệ Hải

885 xem

27.Giá Trị Câu Niệm Phật Thanh Lọc Thân Tâm - Thích Tuệ Hải

Giảng sư: ĐĐ Thích Tuệ Hải

907 xem

28.Dưỡng sinh gắn liền công phu tu tập - Thích Tuệ Hải

Giảng sư: ĐĐ Thích Tuệ Hải

1187 xem

29.Nhĩ Căn Viên Thông - Thích Tuệ Hải

Giảng sư: ĐĐ Thích Tuệ Hải

1008 xem

30.Sức Khỏe và Bệnh Tật - Thích Tuệ Hải

Giảng sư: ĐĐ Thích Tuệ Hải

1036 xem

31.Dưỡng Sinh, Thai Giáo - Sinh Con Theo Ý Muốn - Thích Tuệ Hải

Giảng sư: ĐĐ Thích Tuệ Hải

1261 xem