Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Hòa Thượng Thích Trí Quảng

Hòa Thượng Thích Trí Quảng

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

1. Vượt qua khổ đau - HT. Thích Trí Quảng - Thích Trí Quảng

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Trí Quảng

6160 xem

2.Vượt qua mặc cảm - HT.Thích Trí Quảng - Thích Trí Quảng

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Trí Quảng

6174 xem

3. Vượt qua bệnh tật - HT. Thích Trí Quảng - Thích Trí Quảng

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Trí Quảng

6125 xem

4.Vững trước khen chê - HT. Thích Trí Quảng - Thích Trí Quảng

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Trí Quảng

3632 xem

5.Ý nghĩa chữ Tu - HT. Thích Trí Quảng - Thích Trí Quảng

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Trí Quảng

3795 xem

6.Ý nghĩa Phật đản - HT. Thích Trí Quảng - Thích Trí Quảng

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Trí Quảng

2933 xem

7. Ý nghĩa của sự cầu an - HT. Thích Trí Quảng - Thích Trí Quảng

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Trí Quảng

6220 xem

8.Vai trò người phụ nữ - HT. Thích Trí Quảng - Thích Trí Quảng

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Trí Quảng

6409 xem

9.Tòa án lương tâm - HT. Thích Trí Quảng - Thích Trí Quảng

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Trí Quảng

3970 xem

10. Thiền và trị liệu - HT. Thích Trí Quảng - Thích Trí Quảng

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Trí Quảng

3866 xem

11.Thành công và thất bại - HT. Thích Trí Quảng - Thích Trí Quảng

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Trí Quảng

3752 xem

12.Thân cận nguời trí - HT. Thích Trí Quảng - Thích Trí Quảng

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Trí Quảng

4167 xem

13.Thái độ khoan dung - HT. Thích Trí Quảng - Thích Trí Quảng

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Trí Quảng

7276 xem

14.Sức mạnh của ý chí - HT. Thích Trí Quảng - Thích Trí Quảng

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Trí Quảng

7014 xem

15. Nụ cười an lạc - HT. Thích Trí Quảng - Thích Trí Quảng

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Trí Quảng

3388 xem