?? C??ng Th?ng Tin Ph?-t Gi?o V?nh Long
?ang tai...
Loading...
?ang t??i d?? li??u...
K-nh ch?c ch t?n ??c t?ng ni cng qu? Ph?-t t?- th?n t?m th??ng an l??c ! Nguy??n em c?ng ??c n?y h??ng v?? kh??p t??t c?? ?? t?- v? ch?ng sanh ??u tr??n th?nh Ph?-t ??o.

Hòa Thượng Thích Trí Quảng

Hòa Thượng Thích Trí Quảng

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

1. Vượt qua khổ đau - HT. Thích Trí Quảng - Thích Trí Quảng

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Trí Quảng

6463 xem

2.Vượt qua mặc cảm - HT.Thích Trí Quảng - Thích Trí Quảng

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Trí Quảng

6483 xem

3. Vượt qua bệnh tật - HT. Thích Trí Quảng - Thích Trí Quảng

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Trí Quảng

6415 xem

4.Vững trước khen chê - HT. Thích Trí Quảng - Thích Trí Quảng

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Trí Quảng

3942 xem

5.Ý nghĩa chữ Tu - HT. Thích Trí Quảng - Thích Trí Quảng

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Trí Quảng

4104 xem

6.Ý nghĩa Phật đản - HT. Thích Trí Quảng - Thích Trí Quảng

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Trí Quảng

3211 xem

7. Ý nghĩa của sự cầu an - HT. Thích Trí Quảng - Thích Trí Quảng

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Trí Quảng

6538 xem

8.Vai trò người phụ nữ - HT. Thích Trí Quảng - Thích Trí Quảng

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Trí Quảng

6705 xem

9.Tòa án lương tâm - HT. Thích Trí Quảng - Thích Trí Quảng

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Trí Quảng

4293 xem

10. Thiền và trị liệu - HT. Thích Trí Quảng - Thích Trí Quảng

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Trí Quảng

4205 xem

11.Thành công và thất bại - HT. Thích Trí Quảng - Thích Trí Quảng

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Trí Quảng

4032 xem

12.Thân cận nguời trí - HT. Thích Trí Quảng - Thích Trí Quảng

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Trí Quảng

4491 xem

13.Thái độ khoan dung - HT. Thích Trí Quảng - Thích Trí Quảng

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Trí Quảng

7522 xem

14.Sức mạnh của ý chí - HT. Thích Trí Quảng - Thích Trí Quảng

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Trí Quảng

7295 xem

15. Nụ cười an lạc - HT. Thích Trí Quảng - Thích Trí Quảng

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Trí Quảng

3671 xem