Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Hòa Thượng Thích Trí Quảng

Hòa Thượng Thích Trí Quảng

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

1. Vượt qua khổ đau - HT. Thích Trí Quảng - Thích Trí Quảng

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Trí Quảng

5752 xem

2.Vượt qua mặc cảm - HT.Thích Trí Quảng - Thích Trí Quảng

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Trí Quảng

5734 xem

3. Vượt qua bệnh tật - HT. Thích Trí Quảng - Thích Trí Quảng

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Trí Quảng

5703 xem

4.Vững trước khen chê - HT. Thích Trí Quảng - Thích Trí Quảng

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Trí Quảng

3230 xem

5.Ý nghĩa chữ Tu - HT. Thích Trí Quảng - Thích Trí Quảng

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Trí Quảng

3390 xem

6.Ý nghĩa Phật đản - HT. Thích Trí Quảng - Thích Trí Quảng

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Trí Quảng

2504 xem

7. Ý nghĩa của sự cầu an - HT. Thích Trí Quảng - Thích Trí Quảng

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Trí Quảng

5772 xem

8.Vai trò người phụ nữ - HT. Thích Trí Quảng - Thích Trí Quảng

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Trí Quảng

6088 xem

9.Tòa án lương tâm - HT. Thích Trí Quảng - Thích Trí Quảng

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Trí Quảng

3462 xem

10. Thiền và trị liệu - HT. Thích Trí Quảng - Thích Trí Quảng

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Trí Quảng

3399 xem

11.Thành công và thất bại - HT. Thích Trí Quảng - Thích Trí Quảng

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Trí Quảng

3405 xem

12.Thân cận nguời trí - HT. Thích Trí Quảng - Thích Trí Quảng

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Trí Quảng

3743 xem

13.Thái độ khoan dung - HT. Thích Trí Quảng - Thích Trí Quảng

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Trí Quảng

6839 xem

14.Sức mạnh của ý chí - HT. Thích Trí Quảng - Thích Trí Quảng

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Trí Quảng

6551 xem

15. Nụ cười an lạc - HT. Thích Trí Quảng - Thích Trí Quảng

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Trí Quảng

2980 xem