Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

HT THÍCH NHẤT HẠNH

HT THÍCH NHẤT HẠNH

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

1.1 Am Mây Ngủ (1-2) - HT Thích Nhất Hạnh - Thích Nhất Hạnh

Giảng sư: HT THÍCH NHẤT HẠNH

1722 xem

1.2 Am Mây Ngủ (2-2) - HT Thích Nhất Hạnh - Thích Nhất Hạnh

Giảng sư: HT THÍCH NHẤT HẠNH

1740 xem

2.Tuổi trẻ - Tình yêu - Lý tưởng - HT. Thích Nhất Hạnh - Thích Nhất Hạnh

Giảng sư: HT THÍCH NHẤT HẠNH

1623 xem

3.Tưới tẩm hạt giống lành - HT. Thích Nhất Hạnh - Thích Nhất Hạnh

Giảng sư: HT THÍCH NHẤT HẠNH

1640 xem

4.Từng bước nở hoa sen - HT. Thích Nhất hạnh - Thích Nhất Hạnh

Giảng sư: HT THÍCH NHẤT HẠNH

1524 xem

5.Trái tim mặt trời - HT. Thích Nhất Hạnh - Thích Nhất Hạnh

Giảng sư: HT THÍCH NHẤT HẠNH

1489 xem

6.Tịnh độ cầm chắc trên tay - HT. Thích Nhất Hạnh - Thích Nhất Hạnh

Giảng sư: HT THÍCH NHẤT HẠNH

1403 xem

7.Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức - Kinh lục - HT. Thích Nhất Hạnh - Thích Nhất Hạnh

Giảng sư: HT THÍCH NHẤT HẠNH

1429 xem

8.Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức - 31 Bài thực tập - HT. Thích Nhất Hạnh - Thích Nhất Hạnh

Giảng sư: HT THÍCH NHẤT HẠNH

1320 xem

9.Nuôi dưỡng Tâm Bồ-đề - HT. Thích Nhất Hạnh - Thích Nhất Hạnh

Giảng sư: HT THÍCH NHẤT HẠNH

1734 xem

10.Đi như một dòng sông - HT. Thích Nhất Hạnh - Thích Nhất Hạnh

Giảng sư: HT THÍCH NHẤT HẠNH

1317 xem

11.Bữa cơm đoàn tụ sau 40 năm - HT.Thích Nhất Hạnh - Thích Nhất Hạnh

Giảng sư: HT THÍCH NHẤT HẠNH

2805 xem

12.Bí Quyết An Lạc Trong Cuộc Sống - HT. Thích Nhất Hạnh - Thích Nhất Hạnh

Giảng sư: HT THÍCH NHẤT HẠNH

1757 xem

13.Ái ngữ và lắng nghe - HT. Thích Nhất Hạnh - Thích Nhất Hạnh

Giảng sư: HT THÍCH NHẤT HẠNH

2305 xem

14.Không sanh không diệt đừng sợ hãi - Thích Nhất Hạnh

Giảng sư: HT THÍCH NHẤT HẠNH

1861 xem