Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

HT THÍCH NHẤT HẠNH

HT THÍCH NHẤT HẠNH

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

142.Lòng không bận về - thiền ca - Thích Nhất Hạnh - Thi Nghiêm

Giảng sư: HT THÍCH NHẤT HẠNH

1595 xem

143.Chuyển hóa - thiền ca - Thích Nhất Hạnh - Hoàng Quốc Bảo

Giảng sư: HT THÍCH NHẤT HẠNH

1848 xem

144.Mở thêm rộng lớn con đường - thiền ca - Thích Nhất Hạnh - Pháp Khôi

Giảng sư: HT THÍCH NHẤT HẠNH

1039 xem

145.Có cây ngô đồng - Thơ thầy Làng Mai - Thích Nhất Hạnh - Thi Nghiêm

Giảng sư: HT THÍCH NHẤT HẠNH

2611 xem

146.Chân dung - thiền ca - Thích Nhất Hạnh - Thi Nghiêm

Giảng sư: HT THÍCH NHẤT HẠNH

1614 xem

147.Người hành khất năm xưa - thiền ca - Thích Nhất Hạnh - Thi Nghiêm

Giảng sư: HT THÍCH NHẤT HẠNH

1759 xem

148.Đây là Tịnh Độ - thiền ca - Thích Nhất Hạnh - Pháp Tịnh - Thi Nghiêm

Giảng sư: HT THÍCH NHẤT HẠNH

2412 xem

149.Không đến, không đi - thiền ca - Thích Nhất Hạnh - Pháp Tịnh - Thi Nghiêm

Giảng sư: HT THÍCH NHẤT HẠNH

1665 xem

152.Pháp Thoại tại Chùa Liên Trì - Hồng Kông 28/04/2011 - Thích Nhất Hạnh

Giảng sư: HT THÍCH NHẤT HẠNH

960 xem

155.9 Dị Bộ Tông Luân Luận 09: Dị Bộ Tông Luân Luận (5) - Thích Nhất Hạnh

Giảng sư: HT THÍCH NHẤT HẠNH

1163 xem

178.Người thân tôi chết - Bây giờ ở đâu - Thích Nhất Hạnh

Giảng sư: HT THÍCH NHẤT HẠNH

977 xem

179.Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh viến thăm Trúc Lâm Phụng Hoàng - Thích Nhất Hạnh

Giảng sư: HT THÍCH NHẤT HẠNH

809 xem

180.Thiết Lập Tịnh Độ - Thích Nhất Hạnh

Giảng sư: HT THÍCH NHẤT HẠNH

822 xem

181.Kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Các Bậc Đại Nhân - Thích Nhất Hạnh

Giảng sư: HT THÍCH NHẤT HẠNH

768 xem

191.Châu báu chất đầy thế giới - Thích Nhất Hạnh

Giảng sư: HT THÍCH NHẤT HẠNH

1241 xem