?? C??ng Th?ng Tin Ph?-t Gi?o V?nh Long
?ang tai...
Loading...
?ang t??i d?? li??u...
K-nh ch?c ch t?n ??c t?ng ni cng qu? Ph?-t t?- th?n t?m th??ng an l??c ! Nguy??n em c?ng ??c n?y h??ng v?? kh??p t??t c?? ?? t?- v? ch?ng sanh ??u tr??n th?nh Ph?-t ??o.

HT Thích Thanh Từ

HT Thích Thanh Từ

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

1.Cội gốc đạo Phật - HT. Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

1742 xem

2.Hình tượng Đức Quán Thế Âm - HT. Thích Thanh Từ - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

1672 xem

3.Hướng dẫn phương pháp tọa thiền - HT. Thích Thanh Từ - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

2314 xem

4.Lời khai thị đầu năm của HT. Thích Thanh Từ - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

1174 xem

131.Sách nói: Bước Đầu Học Phật - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

1845 xem

135.Buổi nói chuyện tại Thính Pháp Đường - TV. Trúc Lâm Đà Lạt - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

1362 xem

136.Đường lối tu thiền - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

1216 xem

137.Lễ húy kỵ lần thứ 34 HT. Thích Thiện Hoa - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

1248 xem

138.Chúc tết HT. Thích Thanh Từ - Mùng 2 tết Mậu Tý 2008 - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

1109 xem

139.Tại sao chúng ta tu thiền - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

1363 xem

140.HT. Thích Thanh Từ nhắc nhở Tăng Ni và PT nhân ngày lễ Phật thành đạo 2007 - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

1392 xem

141.Trọn một đường tu - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

1317 xem

150.Những Bệnh Của Người Tu Thiền - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

1299 xem

151.Người Phật Tử phải giữ giới - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

1516 xem

152.Giảng "Kinh Kim Cang" (Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật) (Trọn Bộ, 12 Phần) - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

1443 xem