Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

HT Thích Thanh Từ

HT Thích Thanh Từ

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

1.Cội gốc đạo Phật - HT. Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

1664 xem

2.Hình tượng Đức Quán Thế Âm - HT. Thích Thanh Từ - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

1595 xem

3.Hướng dẫn phương pháp tọa thiền - HT. Thích Thanh Từ - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

2241 xem

4.Lời khai thị đầu năm của HT. Thích Thanh Từ - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

1098 xem

131.Sách nói: Bước Đầu Học Phật - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

1761 xem

135.Buổi nói chuyện tại Thính Pháp Đường - TV. Trúc Lâm Đà Lạt - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

1258 xem

136.Đường lối tu thiền - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

1129 xem

137.Lễ húy kỵ lần thứ 34 HT. Thích Thiện Hoa - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

1161 xem

138.Chúc tết HT. Thích Thanh Từ - Mùng 2 tết Mậu Tý 2008 - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

1019 xem

139.Tại sao chúng ta tu thiền - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

1276 xem

140.HT. Thích Thanh Từ nhắc nhở Tăng Ni và PT nhân ngày lễ Phật thành đạo 2007 - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

1295 xem

141.Trọn một đường tu - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

1230 xem

150.Những Bệnh Của Người Tu Thiền - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

1205 xem

151.Người Phật Tử phải giữ giới - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

1418 xem

152.Giảng "Kinh Kim Cang" (Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật) (Trọn Bộ, 12 Phần) - Thích Thanh Từ

Giảng sư: HT Thích Thanh Từ

1353 xem