?? C??ng Th?ng Tin Ph?-t Gi?o V?nh Long
?ang tai...
Loading...
?ang t??i d?? li??u...
K-nh ch?c ch t?n ??c t?ng ni cng qu? Ph?-t t?- th?n t?m th??ng an l??c ! Nguy??n em c?ng ??c n?y h??ng v?? kh??p t??t c?? ?? t?- v? ch?ng sanh ??u tr??n th?nh Ph?-t ??o.

HT Thích Từ Thông

HT Thích Từ Thông

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

1.8 điều giác ngộ của bồ tát - HT. Thích Từ Thông - Như Huyễn Thiền Sư

Giảng sư: HT Thích Từ Thông

2205 xem

4.Tịnh xá Trung tâm - 07.07.2011 - HT Thích Từ Thông - Như Huyễn Thiền Sư

Giảng sư: HT Thích Từ Thông

1070 xem