Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

HT Thích Từ Thông

HT Thích Từ Thông

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

1.8 điều giác ngộ của bồ tát - HT. Thích Từ Thông - Như Huyễn Thiền Sư

Giảng sư: HT Thích Từ Thông

2147 xem

4.Tịnh xá Trung tâm - 07.07.2011 - HT Thích Từ Thông - Như Huyễn Thiền Sư

Giảng sư: HT Thích Từ Thông

1002 xem