Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

HT Viên Minh

HT Viên Minh

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

01.Minh Hay Vô Minh HT Viên Minh

Giảng sư: HT Viên Minh

721 xem

02.Chia Sẽ Thiền Quán

Giảng sư: HT Viên Minh

663 xem

03.Kinh Nghiệm Thiền Quán HT Viên Minh

Giảng sư: HT Viên Minh

624 xem