?? C??ng Th?ng Tin Ph?-t Gi?o V?nh Long
?ang tai...
Loading...
?ang t??i d?? li??u...
K-nh ch?c ch t?n ??c t?ng ni cng qu? Ph?-t t?- th?n t?m th??ng an l??c ! Nguy??n em c?ng ??c n?y h??ng v?? kh??p t??t c?? ?? t?- v? ch?ng sanh ??u tr??n th?nh Ph?-t ??o.

HT.Giác Giới

HT.Giác Giới

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

01.Bài Pháp Nhân Ngày Lễ Trai Tăng

Giảng sư: HT.Giác Giới

1093 xem

02.Ba Pháp Căn Bản - GS Giác Giới

Giảng sư: HT.Giác Giới

1692 xem

03.Lễ chúc thọ cụ bà Huỳnh Tô Hà

Giảng sư: HT.Giác Giới

942 xem

04.Sở hành và đánh giá con người

Giảng sư: HT.Giác Giới

1006 xem

05.Kiếp Sống Phù Du

Giảng sư: HT.Giác Giới

1100 xem