Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

HT.Giác Giới

HT.Giác Giới

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

01.Bài Pháp Nhân Ngày Lễ Trai Tăng

Giảng sư: HT.Giác Giới

1002 xem

02.Ba Pháp Căn Bản - GS Giác Giới

Giảng sư: HT.Giác Giới

1631 xem

03.Lễ chúc thọ cụ bà Huỳnh Tô Hà

Giảng sư: HT.Giác Giới

886 xem

04.Sở hành và đánh giá con người

Giảng sư: HT.Giác Giới

952 xem

05.Kiếp Sống Phù Du

Giảng sư: HT.Giác Giới

1049 xem