Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Chuyên đề
Kênh Phật sự

Kênh Phật sự

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

Thái Lan: Trang nghiêm Lễ cung nghinh Xá lợi và bảo tượng đức Phật từ 12 quốc gia

Giảng sư: Kênh Phật sự

144 xem

Thái Lan: Trang nghiêm Lễ cung nghinh Xá lợi và bảo tượng đức Phật từ 12 quốc gia

Giảng sư: Kênh Phật sự

144 xem