Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Phim Truyện Phật Giáo

Phim Truyện Phật Giáo

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

1.Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

1648 xem

2.Kiện Cây Đa

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

1280 xem

3.Lòng Lành Đổi Tướng Thay Tên

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

1230 xem

4.Nghịch Tử

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

1256 xem

5.Người Hóa Dế

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

1125 xem

6.Người Thợ Mộc Nam Hoa

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

1248 xem

7.Sinh Con Rồi Mới Sinh Cha

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

1432 xem

8.Sự Tích Trái Dưa Hấu

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

2124 xem

9.Sự Tích Trầu Cau

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

1074 xem

10.Thần Giữ Cửa

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

1140 xem

11.Tỉnh Mộng

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

1232 xem

12.Trở Lại Đường Xưa

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

1042 xem

13.Trưởng Giả Kén Rễ

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

995 xem

14.Ba Chàng Thiện Nghệ

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

1058 xem

15.Bài Học Nhớ Đời

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

1097 xem