Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Phim Truyện Phật Giáo

Phim Truyện Phật Giáo

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

1.Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

1536 xem

2.Kiện Cây Đa

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

1154 xem

3.Lòng Lành Đổi Tướng Thay Tên

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

1093 xem

4.Nghịch Tử

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

1121 xem

5.Người Hóa Dế

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

1016 xem

6.Người Thợ Mộc Nam Hoa

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

1126 xem

7.Sinh Con Rồi Mới Sinh Cha

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

1310 xem

8.Sự Tích Trái Dưa Hấu

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

1999 xem

9.Sự Tích Trầu Cau

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

958 xem

10.Thần Giữ Cửa

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

1020 xem

11.Tỉnh Mộng

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

1109 xem

12.Trở Lại Đường Xưa

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

913 xem

13.Trưởng Giả Kén Rễ

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

885 xem

14.Ba Chàng Thiện Nghệ

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

921 xem

15.Bài Học Nhớ Đời

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

966 xem