?? C??ng Th?ng Tin Ph?-t Gi?o V?nh Long
?ang tai...
Loading...
?ang t??i d?? li??u...
K-nh ch?c ch t?n ??c t?ng ni cng qu? Ph?-t t?- th?n t?m th??ng an l??c ! Nguy??n em c?ng ??c n?y h??ng v?? kh??p t??t c?? ?? t?- v? ch?ng sanh ??u tr??n th?nh Ph?-t ??o.

SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

7.Tuổi trẻ và sự cô đơn - Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng sư: SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

1973 xem

11.1 Phát Bồ Đề Tâm (Kỳ 1) - Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng sư: SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

1084 xem

11.2 Phát Bồ Đề Tâm (Kỳ 2) - Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng sư: SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

1055 xem

12.Hai Khía Cạnh Cuộc Đời - Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng sư: SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

1176 xem

13.Vì Sự An Lạc Của Tất Cả Chúng Sanh - Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng sư: SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

1161 xem

14.Tâm Hỷ Là Tâm Phật - Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng sư: SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

1169 xem

15.Hãy Mang Đến Cho Đời Một Cành Hoa - Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng sư: SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

1183 xem

16.Vì sự an lạc cho chúng sanh - Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng sư: SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

1044 xem

18.Một Ngày Trôi Qua Là Đến Gần Với Cái Chết - Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng sư: SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

1037 xem

19.Hãy Nở Một Nụ Cười - Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng sư: SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

1172 xem

20.Vòng tay yêu thương - Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng sư: SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

1418 xem

21.Chuyển hoá tâm khổ đau - Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng sư: SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

1449 xem

22.Mắt Mù Nhưng Tâm Không Mù - Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng sư: SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

1490 xem

25.Nhân Quả Trong Đời Sống - Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng sư: SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

997 xem

26.Ngày của Cha - Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng sư: SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

886 xem