Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

7.Tuổi trẻ và sự cô đơn - Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng sư: SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

1809 xem

11.1 Phát Bồ Đề Tâm (Kỳ 1) - Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng sư: SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

926 xem

11.2 Phát Bồ Đề Tâm (Kỳ 2) - Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng sư: SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

873 xem

12.Hai Khía Cạnh Cuộc Đời - Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng sư: SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

980 xem

13.Vì Sự An Lạc Của Tất Cả Chúng Sanh - Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng sư: SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

959 xem

14.Tâm Hỷ Là Tâm Phật - Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng sư: SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

958 xem

15.Hãy Mang Đến Cho Đời Một Cành Hoa - Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng sư: SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

1022 xem

16.Vì sự an lạc cho chúng sanh - Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng sư: SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

868 xem

18.Một Ngày Trôi Qua Là Đến Gần Với Cái Chết - Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng sư: SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

849 xem

19.Hãy Nở Một Nụ Cười - Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng sư: SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

986 xem

20.Vòng tay yêu thương - Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng sư: SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

1246 xem

21.Chuyển hoá tâm khổ đau - Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng sư: SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

1269 xem

22.Mắt Mù Nhưng Tâm Không Mù - Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng sư: SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

1303 xem

25.Nhân Quả Trong Đời Sống - Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng sư: SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

816 xem

26.Ngày của Cha - Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng sư: SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

719 xem