Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

7.Tuổi trẻ và sự cô đơn - Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng sư: SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

1896 xem

11.1 Phát Bồ Đề Tâm (Kỳ 1) - Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng sư: SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

1006 xem

11.2 Phát Bồ Đề Tâm (Kỳ 2) - Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng sư: SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

973 xem

12.Hai Khía Cạnh Cuộc Đời - Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng sư: SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

1081 xem

13.Vì Sự An Lạc Của Tất Cả Chúng Sanh - Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng sư: SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

1072 xem

14.Tâm Hỷ Là Tâm Phật - Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng sư: SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

1068 xem

15.Hãy Mang Đến Cho Đời Một Cành Hoa - Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng sư: SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

1109 xem

16.Vì sự an lạc cho chúng sanh - Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng sư: SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

959 xem

18.Một Ngày Trôi Qua Là Đến Gần Với Cái Chết - Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng sư: SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

952 xem

19.Hãy Nở Một Nụ Cười - Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng sư: SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

1085 xem

20.Vòng tay yêu thương - Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng sư: SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

1338 xem

21.Chuyển hoá tâm khổ đau - Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng sư: SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

1362 xem

22.Mắt Mù Nhưng Tâm Không Mù - Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng sư: SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

1396 xem

25.Nhân Quả Trong Đời Sống - Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng sư: SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

913 xem

26.Ngày của Cha - Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng sư: SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

804 xem