Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

7.Tuổi trẻ và sự cô đơn - Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng sư: SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

1776 xem

11.1 Phát Bồ Đề Tâm (Kỳ 1) - Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng sư: SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

888 xem

11.2 Phát Bồ Đề Tâm (Kỳ 2) - Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng sư: SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

833 xem

12.Hai Khía Cạnh Cuộc Đời - Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng sư: SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

944 xem

13.Vì Sự An Lạc Của Tất Cả Chúng Sanh - Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng sư: SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

908 xem

14.Tâm Hỷ Là Tâm Phật - Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng sư: SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

913 xem

15.Hãy Mang Đến Cho Đời Một Cành Hoa - Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng sư: SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

994 xem

16.Vì sự an lạc cho chúng sanh - Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng sư: SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

829 xem

18.Một Ngày Trôi Qua Là Đến Gần Với Cái Chết - Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng sư: SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

788 xem

19.Hãy Nở Một Nụ Cười - Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng sư: SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

938 xem

20.Vòng tay yêu thương - Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng sư: SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

1209 xem

21.Chuyển hoá tâm khổ đau - Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng sư: SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

1234 xem

22.Mắt Mù Nhưng Tâm Không Mù - Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng sư: SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

1246 xem

25.Nhân Quả Trong Đời Sống - Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng sư: SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

779 xem

26.Ngày của Cha - Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng sư: SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

677 xem