?? C??ng Th?ng Tin Ph?-t Gi?o V?nh Long
?ang tai...
Loading...
?ang t??i d?? li??u...
K-nh ch?c ch t?n ??c t?ng ni cng qu? Ph?-t t?- th?n t?m th??ng an l??c ! Nguy??n em c?ng ??c n?y h??ng v?? kh??p t??t c?? ?? t?- v? ch?ng sanh ??u tr??n th?nh Ph?-t ??o.

Thiền Sư Zatila

Thiền Sư Zatila

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

1. Thiền Tâm Từ - Thiền Sư Jatila

Giảng sư: Thiền Sư Zatila

1780 xem

2. Phương Pháp Thực Hành Thiền - Thiền Sư Jatila

Giảng sư: Thiền Sư Zatila

1261 xem

3.Tứ Niệm Xứ

Giảng sư: Thiền Sư Zatila

1507 xem

4.Bốn Loại Thiền Phòng Hộ

Giảng sư: Thiền Sư Zatila

1703 xem

5.Ghi Nhận Và Quan Sát

Giảng sư: Thiền Sư Zatila

2511 xem

6.Năm Pháp Triền Cái

Giảng sư: Thiền Sư Zatila

1290 xem

7.Cách Thức Trrình Pháp

Giảng sư: Thiền Sư Zatila

2584 xem

9.Sự Khác Biết Giữa Thiền Chỉ Và Thiền Quán

Giảng sư: Thiền Sư Zatila

1587 xem

10. Bảy Lợi Ích Thiền Quán

Giảng sư: Thiền Sư Zatila

1551 xem

11.Ứng Dụng Chánh Niệm Trong Cuộc Sống Hằng Ngày

Giảng sư: Thiền Sư Zatila

1341 xem

12.Hướng Dẫn Chi Tiết Việc Hành Thiền

Giảng sư: Thiền Sư Zatila

1552 xem

13.Tứ Thánh Đế.

Giảng sư: Thiền Sư Zatila

1285 xem

14.Quân Bình Ngũ Căn

Giảng sư: Thiền Sư Zatila

1511 xem

15.Thanh Tịnh Kiến

Giảng sư: Thiền Sư Zatila

1282 xem

16.Mười Tùy Phiền Não

Giảng sư: Thiền Sư Zatila

1499 xem