?? C??ng Th?ng Tin Ph?-t Gi?o V?nh Long
?ang tai...
Loading...
?ang t??i d?? li??u...
K-nh ch?c ch t?n ??c t?ng ni cng qu? Ph?-t t?- th?n t?m th??ng an l??c ! Nguy??n em c?ng ??c n?y h??ng v?? kh??p t??t c?? ?? t?- v? ch?ng sanh ??u tr??n th?nh Ph?-t ??o.

Thượng Tọa Thích Bửu Chánh

Thượng Tọa Thích Bửu Chánh

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

1.Tứ Niệm Xứ _ TT Thích Bửu Chánh

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Bửu Chánh

3040 xem

2.Cây Gai Nhọn- Thượng Tọa Thích Bửu Chánh

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Bửu Chánh

2263 xem

3.Nghiệp Đen Trắng Quả Trắng Đen_TT.Thích Bửu Chánh

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Bửu Chánh

3952 xem

4.Tại Sao Tôi Đi Tu TT Thích Bửu Chánh

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Bửu Chánh

2366 xem

5.Sứ giả của trời TT Thích Bửu Chánh

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Bửu Chánh

2110 xem

9.Một cõi đi về - Thích Bửu Chánh

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Bửu Chánh

1936 xem

19.Kinh Thừa Tự Pháp - TT Thích Bửu Chánh

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Bửu Chánh

2138 xem

20.Đầu Đề Tam TT Thích Bửu Chánh

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Bửu Chánh

1717 xem

21.Thức Duyên Lục Nhập

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Bửu Chánh

1685 xem

22.Vô Minh Duyên Hành

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Bửu Chánh

2083 xem

23.Hành Duyên Thức

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Bửu Chánh

1625 xem

24.Lý tưởng Bồ tát

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Bửu Chánh

2600 xem

25.Gương Lành Trưởng Lão Ni

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Bửu Chánh

2075 xem

26.Nhà cháy

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Bửu Chánh

2460 xem

27.Bốn câu hỏi của Đức Phật.

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Bửu Chánh

1627 xem