Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

TT Thích Minh Thành

TT Thích Minh Thành

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

1. Vì sao con người phải khóc - TT. Thích Minh Thành

Giảng sư: TT Thích Minh Thành

2548 xem

2. Trở lại mùa sen - TT. Thích Minh Thành

Giảng sư: TT Thích Minh Thành

3952 xem

3. Trái tim của Phật - TT. Thích Minh Thành - TT. Thích Minh Thành

Giảng sư: TT Thích Minh Thành

1047 xem

4. Tìm lại nốt nhạc xưa - TT. Thích Minh Thành - TT. Thích Minh Thành

Giảng sư: TT Thích Minh Thành

2441 xem

5. Tiếng dội giữa không gian - TT. Thích Minh Thành - TT. Thích Minh Thành

Giảng sư: TT Thích Minh Thành

1040 xem

6. Những bước chân sen - TT. Thích Minh Thành - TT. Thích Minh Thành

Giảng sư: TT Thích Minh Thành

1009 xem

7. Ngược dòng bến tục - TT. Thích Minh Thành - TT. Thích Minh Thành

Giảng sư: TT Thích Minh Thành

4300 xem

8. Năm đóa hoa Phật pháp - TT. Thích Minh Thành - TT. Thích Minh Thành

Giảng sư: TT Thích Minh Thành

4882 xem

9. Mẹ ơi con chỉ cần...TT.Thích Minh Thành - TT. Thích Minh Thành

Giảng sư: TT Thích Minh Thành

1408 xem

10. Giọt sữa giữa đời thường - TT. Minh Thành - TT. Thích Minh Thành

Giảng sư: TT Thích Minh Thành

1123 xem

11. Bồ tát quanh ta - TT. Thích Minh Thành - TT. Thích Minh Thành

Giảng sư: TT Thích Minh Thành

1020 xem

12. Bí mật bên kia cửa tử - TT. Thích Minh Thành - TT. Thích Minh Thành

Giảng sư: TT Thích Minh Thành

924 xem

13. Khi rừng xưa đã khép TT Thích Minh Thành - TT. Thích Minh Thành

Giảng sư: TT Thích Minh Thành

1035 xem

14.1 Hai Giọt Tình Trong Tim 1/4 - TT. Thích Minh Thành

Giảng sư: TT Thích Minh Thành

1173 xem

14.2 Hai Giọt Tình Trong Tim 2/4 - TT. Thích Minh Thành

Giảng sư: TT Thích Minh Thành

1169 xem