?? C??ng Th?ng Tin Ph?-t Gi?o V?nh Long
?ang tai...
Loading...
?ang t??i d?? li??u...
K-nh ch?c ch t?n ??c t?ng ni cng qu? Ph?-t t?- th?n t?m th??ng an l??c ! Nguy??n em c?ng ??c n?y h??ng v?? kh??p t??t c?? ?? t?- v? ch?ng sanh ??u tr??n th?nh Ph?-t ??o.

TT THÍCH THÔNG PHỔ

TT THÍCH THÔNG PHỔ

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

1.Phật pháp là ngôi nhà thật sự - TT. Thích Thông Phổ - Thích Thông Phổ

Giảng sư: TT THÍCH THÔNG PHỔ

1153 xem

13.1 Sự Thật Không Trốn Tránh Được (1/2) - Thích Thông Phổ

Giảng sư: TT THÍCH THÔNG PHỔ

830 xem

13.2 Sự Thật Không Trốn Tránh Được (2/2) - Thích Thông Phổ

Giảng sư: TT THÍCH THÔNG PHỔ

738 xem

14.Làm Con Hiếu Thảo Khắp Mọi Nhà - Thích Thông Phổ

Giảng sư: TT THÍCH THÔNG PHỔ

1238 xem

15.Đừng Làm Khổ Mình - Thích Thông Phổ

Giảng sư: TT THÍCH THÔNG PHỔ

969 xem

16.Làm Sao Sống Lâu, Sống Khỏe - Thích Thông Phổ

Giảng sư: TT THÍCH THÔNG PHỔ

948 xem

17.Giá Trị Thiết Thực Của Phật Pháp - Thích Thông Phổ

Giảng sư: TT THÍCH THÔNG PHỔ

741 xem

18.Tầm Quan Trọng Của Phật Pháp - Thích Thông Phổ

Giảng sư: TT THÍCH THÔNG PHỔ

751 xem

19.Nghiệp Căn Thân - Thích Thông Phổ

Giảng sư: TT THÍCH THÔNG PHỔ

816 xem