Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

TT THÍCH THÔNG PHỔ

TT THÍCH THÔNG PHỔ

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

1.Phật pháp là ngôi nhà thật sự - TT. Thích Thông Phổ - Thích Thông Phổ

Giảng sư: TT THÍCH THÔNG PHỔ

1057 xem

13.1 Sự Thật Không Trốn Tránh Được (1/2) - Thích Thông Phổ

Giảng sư: TT THÍCH THÔNG PHỔ

721 xem

13.2 Sự Thật Không Trốn Tránh Được (2/2) - Thích Thông Phổ

Giảng sư: TT THÍCH THÔNG PHỔ

634 xem

14.Làm Con Hiếu Thảo Khắp Mọi Nhà - Thích Thông Phổ

Giảng sư: TT THÍCH THÔNG PHỔ

872 xem

15.Đừng Làm Khổ Mình - Thích Thông Phổ

Giảng sư: TT THÍCH THÔNG PHỔ

857 xem

16.Làm Sao Sống Lâu, Sống Khỏe - Thích Thông Phổ

Giảng sư: TT THÍCH THÔNG PHỔ

861 xem

17.Giá Trị Thiết Thực Của Phật Pháp - Thích Thông Phổ

Giảng sư: TT THÍCH THÔNG PHỔ

631 xem

18.Tầm Quan Trọng Của Phật Pháp - Thích Thông Phổ

Giảng sư: TT THÍCH THÔNG PHỔ

635 xem

19.Nghiệp Căn Thân - Thích Thông Phổ

Giảng sư: TT THÍCH THÔNG PHỔ

703 xem