Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

TT Thích Trí Đức

TT Thích Trí Đức

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

2.Làm Thế Nào Để Tự Tại Vãng Sanh - Thích Trí Đức

Giảng sư: TT Thích Trí Đức

820 xem

3.Pháp Môn Tịnh Độ - Thích Trí Đức

Giảng sư: TT Thích Trí Đức

476 xem

4.Huyền Nghĩa Kinh A Di Đà - Thích Trí Đức

Giảng sư: TT Thích Trí Đức

390 xem

5.1 Khai Thị (Phần 1) - Thích Trí Đức

Giảng sư: TT Thích Trí Đức

395 xem

5.2 Khai Thị (Phần 2) - Thích Trí Đức

Giảng sư: TT Thích Trí Đức

392 xem

5.3 Khai Thị (Phần 3) - Thích Trí Đức

Giảng sư: TT Thích Trí Đức

386 xem

6.Tịnh Độ Tam Phước - Thích Trí Đức

Giảng sư: TT Thích Trí Đức

787 xem

7.Viên Mãn Thiện Căn Phước Đức Nhân Duyên - Thích Trí Đức

Giảng sư: TT Thích Trí Đức

375 xem

8.Đốn Siêu Thập Địa - Thích Trí Đức

Giảng sư: TT Thích Trí Đức

399 xem

9.Điểm Chính Và Sự Hành Trì Pháp Môn Tịnh Độ - Thích Trí Đức

Giảng sư: TT Thích Trí Đức

1782 xem

10.Pháp Thoại (Mới, 9/2011) - Thích Trí Đức

Giảng sư: TT Thích Trí Đức

397 xem

11.Bất Khả Tư Nghì Của Pháp Môn Tịnh Độ - Thích Trí Đức

Giảng sư: TT Thích Trí Đức

412 xem

12.Phương Pháp Niệm Phật - Thích Trí Đức

Giảng sư: TT Thích Trí Đức

394 xem

13.Niệm Phật Tự Tại Vãng Sanh (Trọn Bài, 4 Phần) (Rất Hay) - Thích Trí Đức

Giảng sư: TT Thích Trí Đức

418 xem

14.Huyền Nghĩa Kinh A Di Đà (Trọn Bài, 2 Phần) - Thích Trí Đức

Giảng sư: TT Thích Trí Đức

432 xem