?? C??ng Th?ng Tin Ph?-t Gi?o V?nh Long
?ang tai...
Loading...
?ang t??i d?? li??u...
K-nh ch?c ch t?n ??c t?ng ni cng qu? Ph?-t t?- th?n t?m th??ng an l??c ! Nguy??n em c?ng ??c n?y h??ng v?? kh??p t??t c?? ?? t?- v? ch?ng sanh ??u tr??n th?nh Ph?-t ??o.

TT Thích Trí Đức

TT Thích Trí Đức

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

2.Làm Thế Nào Để Tự Tại Vãng Sanh - Thích Trí Đức

Giảng sư: TT Thích Trí Đức

937 xem

3.Pháp Môn Tịnh Độ - Thích Trí Đức

Giảng sư: TT Thích Trí Đức

593 xem

4.Huyền Nghĩa Kinh A Di Đà - Thích Trí Đức

Giảng sư: TT Thích Trí Đức

480 xem

5.1 Khai Thị (Phần 1) - Thích Trí Đức

Giảng sư: TT Thích Trí Đức

497 xem

5.2 Khai Thị (Phần 2) - Thích Trí Đức

Giảng sư: TT Thích Trí Đức

494 xem

5.3 Khai Thị (Phần 3) - Thích Trí Đức

Giảng sư: TT Thích Trí Đức

488 xem

6.Tịnh Độ Tam Phước - Thích Trí Đức

Giảng sư: TT Thích Trí Đức

926 xem

7.Viên Mãn Thiện Căn Phước Đức Nhân Duyên - Thích Trí Đức

Giảng sư: TT Thích Trí Đức

477 xem

8.Đốn Siêu Thập Địa - Thích Trí Đức

Giảng sư: TT Thích Trí Đức

505 xem

9.Điểm Chính Và Sự Hành Trì Pháp Môn Tịnh Độ - Thích Trí Đức

Giảng sư: TT Thích Trí Đức

1907 xem

10.Pháp Thoại (Mới, 9/2011) - Thích Trí Đức

Giảng sư: TT Thích Trí Đức

496 xem

11.Bất Khả Tư Nghì Của Pháp Môn Tịnh Độ - Thích Trí Đức

Giảng sư: TT Thích Trí Đức

511 xem

12.Phương Pháp Niệm Phật - Thích Trí Đức

Giảng sư: TT Thích Trí Đức

505 xem

13.Niệm Phật Tự Tại Vãng Sanh (Trọn Bài, 4 Phần) (Rất Hay) - Thích Trí Đức

Giảng sư: TT Thích Trí Đức

527 xem

14.Huyền Nghĩa Kinh A Di Đà (Trọn Bài, 2 Phần) - Thích Trí Đức

Giảng sư: TT Thích Trí Đức

566 xem