Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

TT Tuệ Quyền

TT Tuệ Quyền

Tỉnh thành: Chưa xác định
Giới Thiệu

Video của giảng sư

1.Tại Sao Chúng Ta Nương Nhờ Phật

Giảng sư: TT Tuệ Quyền

768 xem

2.Chữ Hiếu Là Như Thế Nào ?

Giảng sư: TT Tuệ Quyền

757 xem

3.Sự Kham Nhẩn - TT Tuệ Quyền

Giảng sư: TT Tuệ Quyền

776 xem

4.Ý Nghĩa Sự Sám Hối - GS Tuệ Quyền

Giảng sư: TT Tuệ Quyền

750 xem