?? C??ng Th?ng Tin Ph?-t Gi?o V?nh Long
?ang tai...
Loading...
?ang t??i d?? li??u...
K-nh ch?c ch t?n ??c t?ng ni cng qu? Ph?-t t?- th?n t?m th??ng an l??c ! Nguy??n em c?ng ??c n?y h??ng v?? kh??p t??t c?? ?? t?- v? ch?ng sanh ??u tr??n th?nh Ph?-t ??o.

TT.Thích Minh Đạo

TT.Thích Minh Đạo

Tỉnh thành: Vĩnh Long
Giới Thiệu

Ủy Viên Ban Hoằng Pháp TW, Trưởng Ban Hoằng Pháp tỉnh Vĩnh Long, Hiệu trưởng trường Trung Cấp Phật học tỉnh Vĩnh Long

Video của giảng sư

Chữ HIếu Của Người Con Phật - TT Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

13771 xem

Tại Sao Chúng Ta Khổ TT Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

1343 xem

Giác Ngộ Lý Vô Thường Là Hết Khổ TT Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

1796 xem

Lỗi Lầm Và Những Phương Pháp Hóa Giải TT Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

4643 xem

Hiếu Trong Đạo Phật TT Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

1236 xem

Để Trở Thành Người Phật Tử Tại Gia Chân Chánh TT Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

1328 xem

Chết Đi Về Đâu TT Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

1538 xem

Đường Về Cực Lạc TT Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

1023 xem

Tu Là Nguồn An Lạc Hạnh Phúc TT Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

1134 xem

Cúng Dường Tam Bảo TT Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

1398 xem

Hạnh Nguyện Quan Thế Âm Bồ Tát TT Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

1121 xem

Thân Người Khó Được Phật Pháp Khó Nghe TT Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

2057 xem

Chuẩn Bị Tư Lương TT:Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

1306 xem

Thứ Tài Sản Không Bao Giờ Mất TT:Thich Minh Đạo

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

1587 xem

Đức Phật Một Nhà Đại Giáo Dục TT.Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

1163 xem

Chữ HIếu Của Người Con Phật - TT Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

13771 xem

Tại Sao Chúng Ta Khổ TT Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

1343 xem

Giác Ngộ Lý Vô Thường Là Hết Khổ TT Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

1796 xem

Lỗi Lầm Và Những Phương Pháp Hóa Giải TT Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

4643 xem

Hiếu Trong Đạo Phật TT Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

1236 xem

Để Trở Thành Người Phật Tử Tại Gia Chân Chánh TT Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

1328 xem

Chết Đi Về Đâu TT Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

1538 xem

Đường Về Cực Lạc TT Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

1023 xem

Tu Là Nguồn An Lạc Hạnh Phúc TT Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

1134 xem

Cúng Dường Tam Bảo TT Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

1398 xem

Hạnh Nguyện Quan Thế Âm Bồ Tát TT Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

1121 xem

Thân Người Khó Được Phật Pháp Khó Nghe TT Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

2057 xem

Chuẩn Bị Tư Lương TT:Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

1306 xem

Thứ Tài Sản Không Bao Giờ Mất TT:Thich Minh Đạo

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

1587 xem

Đức Phật Một Nhà Đại Giáo Dục TT.Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

1163 xem

Tọa Thiền Chỉ Quán Phần 4 - TT. Thích Minh Đạo TG Trường Trung Cấp Phật Học Vĩnh Long

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

935 xem

Tọa Thiền Chỉ Quán Phần 5 - TT. Thích Minh Đạo TG Trường Trung Cấp Phật Học Vĩnh Long

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

1123 xem

Tọa Thiền Chỉ Quán Phần 6 (Trách Dục) - TT. Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

959 xem

Tọa Thiền Chỉ Quán Phần 7 (Xả Cái) - TT. Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

892 xem

Tọa Thiền Chỉ Quán Phần 8 (Điều Hòa) - TG: TT. Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

1033 xem

Tọa Thiền Chỉ Quán (Phần 9) - Hành Phương Tiện. TG: TT: Thích Minh Đạo.

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

1004 xem

Tọa Thiền Chỉ Quán Phần 10 - Chánh Tu. Tg: TT: Thích Minh Đạo.

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

904 xem

Tọa Thiền Chỉ Quán Phần 11 (Trải Duyên Đối Cảnh) - TT. Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

947 xem

CĐ: TỌA THIỀN CHỈ QUÁN(P12) - TƯỚNG THIỆN CĂN KHAI PHÁT. TG: TT: THÍCH MINH ĐẠO.

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

999 xem

CĐ: TỌA THIỀN CHỈ QUÁN PHẦN 13(HIỂU BIẾT MA SỰ). TG : TT THÍCH MINH ĐẠO.

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

1024 xem

Thiền Tam Muội 1 - TT. Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT.Thích Minh Đạo

747 xem