Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Chuyên đề
Giảng sư: Chùa Ấn Tâm (Càng Long - Trà Vinh)
340 lượt xem

Video hoạt động